Vyvažovanie a prezúvanie pneumatík

 

Pravidelná starostlivosť sa vypláca

 

Pokiaľ sa o auto staráte pravidelne, zimná príprava auta na zimu nemusí vyjsť draho. Prakticky sa môžete obmedziť len na prezutie pneumatík a nahradenie bežnej zmesi v ostrekovači za nemrznúci prípravok, prípadne doplnenie výbavy o rozmrazovače či škrabky. Pre vodičov vo vyšších nadmorských výškach a v severnejších oblastiach sa odporúča vymeniť letné pneumatiky za zimné. "V južnejších krajoch môžete ešte počkať. Treba sa však aspoň objednať na výmenu pneumatík, lebo neskôr pneuservisy  budú preťažené. Zimné pneumatiky majú väčší valivý odpor, motor vozidla sa neskôr zohrieva na optimálnu teplotu, a to sú všetko príčiny zvýšených nákladov na prevádzku (spotreba paliva).

 

Prečo vykonávať vyvažovanie pravidelne?

 

Pravidelným vyvažovaním kolies docielime odstránenie vibrácií, ktoré spôsobujú nevyváženosť pneumatík a ráfikov. Vyváženie všetkých kolies vykonávajte minimálne dvakrát ročne. Nevyvážené pneumatiky spôsobujú pri určitých rýchlostiach vibrovanie vozidla. To môže viesť k predčasnému, nepravidelnému opotrebovaniu pneumatík, ako aj k zbytočnému opotrebovaniu závesov vášho vozidla. Uistite sa, že sú vaše pneumatiky pri prvom namontovaní na kolesá resp.po  namontovaní po oprave vyvážené. Pri prvom náznaku vibrácií je potrebné vyváženie pneumatík skontrolovať. Pri vysvetľovaní vyvažovania pneumatík je najlepšie začať od toho, čo znamená nedostatočné vyváženie. Pri namontovaní pneumatiky na koleso dochádza k spojeniu dvoch dosť nedokonalých jednotiek a k vytvoreniu montážneho celku. Šance, že tento montážny celok bude mať úplne presné rozloženie zaťaženia okolo radiálneho a bočného stredu, sú prakticky nulové. U kolies môžu zvyčajne existovať dva druhy nerovnováhy - statická nerovnováha a dynamická nerovnováha: statická nerovnováha: vyskytuje sa vtedy, keď je v pneumatike ťažké alebo ľahké miesto. V takom prípade sa pneumatika netočí rovnomerne a pneumatika a koleso sa hýbu hore-dole dynamická nerovnováha: vyskytuje sa vtedy, keď je na jednej alebo oboch stranách bočnej osi montážneho celku tvoreného pneumatikou a kolesom nerovnomerné zaťaženie. Dynamická nerovnováha môže spôsobiť kmitanie kolies zo strany na stranu alebo bočné kmitanie kolies .U väčšiny montážnych celkov sa vyskytujú obidva druhy nerovnováhy a na vytvorenie rovnomerného rozloženia zaťaženia je potrebné dynamické vyváženie. Pri vyvažovaní kolies ich  technik namontuje na vyvažovací  prístroj, ktorý otáča koleso, aby určil ťažšie časti montážneho celku. Vyvažovací  systém potom technika navedie, aby na odstránenie nerovnováhy umiestnil na povrch ráfika závažie. Vždy si dajte kolesá vyvážiť. Nevyvážené môžu ohroziť bezpečnosť vozidla a zvyšujú náklady na prevádzku. Stúpajúci trend smerom k drahším, širším a väčším pneumatikám s nízkym profilom kladie na potrebu presného vyváženia pneumatiky ešte väčší dôraz. V niektorých prípadoch sa vyvažovacie závažia môžu posunúť alebo sa oddeliť. Preto sa odporúča vyvažovať nielen v prípade vibrácií, kmitania alebo po výmene pneumatík, ale v pravidelných intervaloch po 20 000 kilometroch alebo raz za dvanásť mesiacov.

Orientačná tabuľka šírky disku a odporúčanej šírky pneumatiky

 

Pri prechode z plechových diskov na hliníkové v tom istom priemere je nevyhnutné si uvedomiť, že hliníkové disky sú väčšinou širšie a pôvodná pneumatika nemusí byť vždy použiteľná.

Orientačná tabuľka šírky disku a odporúčanej šírky pneumatiky

 Šírka disku:                  5                  5,5               6                  6,5               7                  7,5               8                  8,5               9                  9,5               10                    10,5            11

 Šírka pneu:                   165 175     175 185     185 195     195 205     205 215     215 225      225 235     235 245     245 255     255 265                    265 275     275 285     285 295

 

 Pozor! Presný rozmer pneumatiky vrátane profilového čísla si nie je možné ľubovoľne doplniť, ale musí byť odporúčaný výrobcom vozidla.

 

Prečo vyvažovať po každej sezóne, aj keď sú pneumatiky namontované na diskoch?

 

Pri každej výmene pneumatík či oprave defektu odporúčame správne nahustenie a, samozrejme, aj vyváženie pneumatík (disk + plášť). Odporúčame vyvážiť pneumatiky ihneď pri montáži, pretože po odjazdení niekoľkých kilometrov sa môže objaviť problém, ktorý vznikol následkom zlého vyváženia. Opakovaná návšteva pneuservisu by iba zvýšila vaše výdavky.

Tvary dezénu

Symetrický – pneu je možné na vozidle akokoľvek meniť a otáčať

Smerový – pri montáži je nutné dodržiavať smer otáčania, je vyznačení šípkou na bočnici pneumatiky

Asymetrický – pri montáži je nutné dodržiavať správne umiestnenie vonkajšej a vnútornej strany, označené na bočnici pneumatiky ako „outside  “ a „inside  ‘

Výrobca pneumatík negarantuje bezpečnosť a funkčnosť smerového typu pneumatíky , ak je namontovaná na vozidle zlým smerom! Smerová pneumatika nesmie byť namontovaná v opačnom smere, ale presne tak ako určuje nápis ROTATION a smerová šípka na bočnici pneumatiky. Keď je pneumatika namontovaná v opačnom smere, pneumatika stráca svoju funkčnosť a žiadny výrobca, resp. predajca pneumatík negarantuje bezpečnosť jazdy, výkon a ani životnosť pneumatiky.

 

Ako majú byť na vozidle namontované pneumatiky s asymetrickým – nesmerovým dezénom?

 

Pneumatiky s asymetrickým – nesmerovým typom dezénu musia byť vždy na vozidle namontované iba tak, že pri vonkajšom pohľade na vozidlo vždy musí byť viditeľný na bočnici pneumatiky nápis OUTER, AUSSEN – vonkajší. Na týchto typoch pneumatík je tento nápis umiestnený vždy iba na jednej strane bočnice!!!

 Asymetrická – nesmerová pneumatika nesmie byť namontovaná na vozidle iným spôsobom, ako je vyššie predpísané, pretože by nespĺňala požiadavky z pohľadu bezpečnosti, výkonu a životnosti jazdy.

 V prípade nesprávnej montáže na vozidle strácate garanciu od predajcu, resp. výrobcu pneumatík.

 

Na čo si treba dať pozor pri prezúvaní pneumatík?

 

Pri prezúvaní automobilu odporúčame navštíviť  pneuservis, ktorý má odborne vyškolený personál a je vybavený kvalitným zariadením nevyhnutným na prezutie a vyváženie pneumatík. Aj pri sezónnom prehadzovaní kompletov (pneumatika + disk) si dajte tieto kolesá prevážiť na vyvažovacom zariadení, aby ste na vozidle mali na diskoch obuté iba komfortné a bezpečné pneumatiky. Niekedy sa môže stať, že je potrebné vyvážiť aj samotný disk, hlavne ak pri jazde bol v kontakte s prekážkou, napríklad jamou na ceste alebo obrubníkom. Obyčajne dodatočné náklady na výmenu čapov na vozidle, resp. nákladov spojených s opravou riadenia od trasúcich sa a vibrujúcich kompletov sú niekoľkonásobne nákladnejšie ako sezónna výmena a preváženie kompletov, nehovoriac o vyššom komforte jazdy.

 

Z akého dôvodu musíme meniť bezdušové ventily?

 

Bezdušový ventil pracuje a starne. Nahrádza sa novým pri výmene novej pneumatiky alebo pri každej demontáži, napríklad pri oprave defektu.

 

Aký význam má doťahovanie skrutiek a matiek kolies momentovým kľúčom?

 

Každý autoservis a pneuservis má povinnosť doťahovať alebo kontrolovať skrutky a matice momentovým kľúčom. Dôvodom je bezpečnosť a umožnenie výmeny rezervy v prípade defektu. Samozrejme, dôležité je, aby príslušný servis používal homologizované a ociachované momentové kľúče, ako aj tabuľku nastavenia momentov dotiahnutia skrutiek a matiek podľa daného typu automobilu.

 

Prečo je potrebné pri každej výmene pneumatík meniť ventil?

 

Ventil je veľmi dôležitý prvok, ktorý má významnú úlohu pri udržaní predpísaného tlaku v pneumatikách, teda aj ich životnosti a bezpečnosti. Kvôli bezpečnosti by mala byť čiapočka ventilu vo vynikajúcom stave. Pretože ventil pracuje, tak aj starne, a preto ho nevyhnutne treba meniť pri každej novej pneumatike a každom zásahu na pneumatike.

 

Ako sa dá zistiť, že treba vymeniť ojazdené pneumatiky?

 

V ramene behúňa sú vlisované značky TWI – indikátory opotrebenia (Tread  Wear  Indicator ). Zostatková hodnota výšky letného dezénu meraná po TWI nesmie byť nižšia ako 1,6 mm, to je zákonná norma.

 Z pohľadu bezpečnosti pri jazde na mokrej a suchej vozovke a vysokého rizika Aquaplaningu  (strata kontroly nad vozidlom pri jazde na súvislej vrstve vody) odborníci odporúčajú výmenu letných pneumatík pri zostatkovej výške dezénu 3,00 mm merané po indikátory opotrebenia TWI.

 

Aký je správny technologický postup pri výmene pneumatík?

 

V prvom rade treba vizuálne skontrolovať stav pneumatík a následne pokračovať takto: zdvihnúť vozidlo do pracovnej polohy na zdviháku, demontovať koleso z vozidla, demontovať závažie a vypustiť vzduch alebo plyn z pneumatiky, odlepiť pneumatiku od disku a demontovať ju z disku, demontovať a namontovať nový bezdušový ventil,  natrieť pätku pneumatiky a disku montážnou pastou, namontovať pneumatiku na disk a nahustiť ju na predpísaný tlak overeným tlakomerom, vyvážiť koleso na kalibrovanej  vyvažovačke  , namontovať koleso na vozidlo a dotiahnuť overeným momentovým kľúčom, spustiť vozidla zo zdviháka. Pri demontáži kolesa odporúčame skontrolovať stav brzdových systémov a podvozkových častí. Podľa stavu opotrebovanosti starých pneumatík treba skontrolovať a nastaviť aj geometriu náprav.

 

Pozor  na dátum výroby.

 

Konkurenčný boj o zákazníka občas nepozná hranice, najmä pokiaľ ide o najlacnejšie pneumatiky predávané v supermarketoch. Dnes možno kúpiť lacnú pneumatiku bez označenia dátumu výroby a výrobcu. Pritom dátum výroby musí mať každá pneumatika na predpísanom mieste pred označením rozmeru. Nové plášte, ale so starším dátumom výroby možno získať za výhodnú cenu, nie sú však vhodné pre rodinne založeného motoristu, ktorý ich plánuje používať minimálne päť rokov, pretože po piatom roku (podľa normy ČSN) stráca pneumatika svoje materiálové i mechanické vlastnosti. Kúpiť dvoj- až trojročnú pneumatiku sa odporúča, ak ju majiteľ zoderie v priebehu jednej sezóny.

 

Celoprotektor  na prvý pohľad nerozoznáte.

 

Ďalším veľkým rizikom lacných pneumatík je celoprotektor , teda tepelne obnovený celý plášť od jednej pätky plášťa k druhej. Bežný motorista tento typ protektorovania voľným okom nerozozná. Pneumatika je síce použiteľná a lacná, ale iba pri nízkych rýchlostiach a starých automobiloch. Kilometrový výkon podstatne klesá, nehovoriac o jazdných vlastnostiach. Istej skupine motoristov a starším škodovkám môže lacná pneumatika vyhovovať, ale predávajú sa neoverené pneumatiky aj v rozmeroch vhodných pre Octaviu a Fabiu  a tieto autá jazdia podstatne rýchlejšie

 

Dvoma sadami  diskov šetríte pneumatiky

 

Výmena kompletných kolies, teda demontáž a montáž, očistenie a vyváženie stojí v závislosti od regiónu od 10€. Ak má motorista iba jednu sadu diskov a okrem vyváženia a montáže treba plášte na diskoch prezúvať, cena vzrastie niekoľko násobne. Skladovanie pneumatík na diskoch je výhodnejšie. Na druhej strane najlacnejší plechový disk vhodný na zimu stojí okolo 30€.

 

Kúpou  lacných pneumatík prerobíte.

 

Porovnávacie testy vám pomôžu vybrať si správne "obutie" pre vaše auto. Dbajte hlavne na bezpečnosť. Počasie sa náhle zmenilo, vo vyšších polohách dokonca napadol sneh a motoristov čaká najťažšie obdobie. Každodennou realitou pre všetkých vodičov sa už čoskoro stane boj s námrazou, snehom, zľadovatenými a zasneženými cestami. Na jazdu v zime sa treba pripraviť aj správnou výbavou auta, keďže riziko nehôd vzrastá v tom období až sedemnásobne. Niektorí vodiči kupujú lacnejšie pneumatiky v hypermarketoch , aby aspoň niečo ušetrili. Ide len o krátkozraké "šetrenie“. "Kvalita týchto pneumatík nie je najlepšia, a často sú najmä zimné pneumatiky vyrobené z nevhodných zmesí. Prejaví sa to až po namontovaní na vozidlo a vodič zistí pri prvom prejazde snehom, alebo aj mokrou cestou, že pneumatiky nedržia stopu a majú slabé adhézne vlastnosti.“ Zmesy , z ktorých sú vyrobené "lacné“ pneumatiky, neobsahuje kvalitné prímesi (siliku  a mäkčidlá), ktoré dodávajú zimným pneumatikám vlastnosti pre prevádzku v zimných podmienkach.

Neodporúča sa kupovať ojazdené pneumatiky z "druhej ruky“. Nikde totiž nemáte zaručenú bezchybnosť takto kúpených pneumatík a aj keď môže mať pneumatika správne rozmery, často sa pri nich stretnete s rozdielnou dobou výroby a niekedy aj s rozdielnymi výrobcami."Pneumatiky kupované bez poradenstva sú vyhodené peniaze. Často máte takéto pneumatiky na jednu sezónu a v prípade, že sa niekde " šmyknete“ , cena sa mi znásobí.“

 

Kúpa pneumatík - rozhodujúci je výber .

 

 Každé auto, či už nové alebo ojazdené, potrebuje optimálne pneumatiky. Zároveň sa odporúča každému vodičovi, aby si najprv zistil presné rozmery ráfikov a pneumatík, ktoré má uvedené v technickom preukaze k vozidlu. "Následne si treba spraviť prehľad o značkách v obchodoch a servisoch a zistiť jednotlivé ceny pneumatík ponúkajú. Nezanedbateľná je aj finančná úspora pri včasnej kúpe pneumatík cez internet , alebo v "kamennom“ obchode, prípadne priamo v pneuservise . Rozdiel je niekedy až 30 percent. Ani univerzálne pneumatiky nemusia byť pre vaše auto tým pravým, ich univerzálnosť je podľa jeho slov odborníkov značne obmedzená. Sledujte porovnávacie testy  Súčasný trh ponúka veľké množstvo pneumatík od rôznych výrobcov. Časť  motoristickej verejnosti tvrdí, že dobrá pneumatika sa dá kúpiť aj lacnejšie, netreba zbytočne "preplácať" na drahých a značkových výrobkoch. Podľa odborníka to však celkom neplatí. "Aj keď sa úroveň medzi výrobcami čiastočne vyrovnala, pokiaľ si chce vodič kúpiť špičkové pneumatiky, tak si musí kúpiť aj značkové pneumatiky. Odporúča sa pozrieť si porovnávacie testy pneumatík, či už v časopisoch alebo na weboch predajcov pneumatík. Keď kúpite zimnú pneumatiku, môžete aj vlastnými silami predĺžiť jej životnosť. Základná rada podľa odborníka znie: „ 4 + 4 + 4 “. "To znamená, vždy treba vymeniť všetky 4 pneumatiky. Dá sa prezuť aj len jedna (hnacia) náprava, ale jazdné vlastnosti takto obutého vozidla budú mať ďaleko k optimu. Aj najlepšia pneumatika časom starne. Zimná pneumatika by mala mať najmenej 4 mm hlboký dezén.“ Treba sa postarať aj o vhodné uskladnenie pneumatík. "Po sezóne je ich treba riadne očistiť od prachu, soli a iných nečistôt. Uskladniť ich najlepšie na ráfikoch nahustené podľa predpisu, v suchom, tmavom sklade. Pokiaľ sú pneumatiky na ráfikoch, tak by nemali byť na sebe uložené viac ako 4 pneumatiky.

 

Životnosť pneumatík

 

 Životnosť sezónnych pneumatík si môžete predĺžiť ošetrovaním pneumatík v čase, keď ich skladujete silikónovým olejom, prípadne správnym hustením. V lete parkovaním v podzemných garážach prípadne v tieni, nie na priamom slnku. "Po 5-6 rokoch, pri predpoklade, že striedate sady, Pneumatiky by ste mali vymeniť v prípade, že na aute najazdíte okolo 10 000 km za rok. Siedmy rok by mal byť hraničný aj pre tých, ktorí jazdia 3000 km za rok. Treba sa pozerať na kvalitu pneuservisu. "Špecializované pneuservisy  majú obyčajne aj špičkovú techniku. Ťažko kvalitne prezuje a vyváži kolesá malý "jednoosobový “ servis so zastaranou technikou. Svojpomocne si môžete vymeniť pneumatiky vtedy, keď sú obuté na ráfikoch, vhodné si dať však kolesá znova vyvážiť." Nevyvážené koleso sa môže prejaviť kmitaním, ktoré sa prenáša na volant. Tým sa môžu opotrebovať súčiastky riadenia a tlmiče pérovania. "Odborný značkový pneuservis dodržuje aj rovnomerné a správne dotiahnutie kolies na nápravu pomocou momentového kľúča. Pri amatérskej výmene to nie je možné, nakoľko amatér nemá k dispozícii technické vybavenie (momentový kľúč).

 

Či je dezén pneumatiky v poriadku vám prezradí jednoduchý test jednoeurovou  mincou.

 

 Prezúvate zimné  pneumatiky a neviete, či je ich dezén ešte dostatočný? Zistíte to ľahkým testom. Stačí vám k tomu minca v hodnote jedného eura. Jednoeurovku  vložíte medzi lamely na pneumatikách a jednoducho zistíte, či sú ešte vhodné na jazdu. Ak vidieť zlatý okraj mince, tak dezén nemá odborníkmi odporúčané 4mm. A to je pre vás signál na výmenu pneumatík za nové. Už nebudú dobre sedieť na snehu, ľade či mokrej vozovke.

 S týmto jednoduchým testom prišla nemecká centrála poisťovne Allianz . Ani v prípade, že máte dostatočný dezén, však nemáte ešte vyhraté. Rokmi sa kvalita pneumatík zhoršuje. Guma je krehkejšia a pneumatiky strácajú priľnavosť. Takže, ak sú staršie ako šesť rokov, mali by ste ich vymeniť za nové. U nás je v súčasnosti povinné mať na osobných autách zimné pneumatiky na oboch nápravách, ak je na vozovke súvislá pokrývka snehu, ľadu alebo sa šmýka. Ak tak neurobíte, okrem rizika nehody vám hrozí pokuta 60 eur od polície. Dokonca vás môžu aj odstaviť a zakázať vám ďalšiu jazdu.

 Krok 1: Mincu zasuňte do dezénu.

Krok 2: Dezén by mal byť minimálne po zlatý okraj mince.

Krok 3: Ak zlatý okraj pretŕča, takýto dezén nie je v poriadku