Návševtnosť

DnesDnes87
Tento týždeňTento týždeň87
Tento mesiacTento mesiac2686
SpoluSpolu344857

Reklama

Kedy a prečo vymeniť ...?

 

Kedy a prečo vymeniť olej, olejový filter, vzduchový filter, sviečky či iné náhradné diely vo Vašom aute?

 

VÝMENA OLEJA

 

Všetci motoristi pravdepodobne vedia, že úlohou oleja v motore je mazanie a zabezpečenie hladkého chodu všetkých pohyblivých častí motora. Nie všetci však vedia, že olej má aj iné dôležité funkcie:

chladenie motora

čistenie a odvádzanie usadenín

ochrana proti korózií

znižovanie emisií

a mnoho ďalších špecifických požiadaviek, ktoré konštruktéri motora od oleja očakávajú.

Moderný motorový olej je sofistikovaný produkt, ktorý obsahuje množstvo špeciálnych prísad. Mechanickým namáhaním, teplotnými zmenami, znečistením od usadenín a od mikroskopických častí odlomených od motora, olej postupne stráca svoje pôvodné vlastnosti. Po prekročení určitej kritickej hranice olej úplne stratí svoju mazaciu schopnosť a olejový film, ktorý by mal pokrývať všetky kovové plochy sa tzv. "roztrhne".

Preto je nevyhnutné olej po čase vymeniť. Priemerný interval výmeny u minerálnych olejov je 12.000 km a u syntetických olejov je spravidla 15.000 km alebo raz ročne. Mnohé moderné dieslové motory sú konštruované tak, aby vydržali interval výmeny oleja 20.000 alebo až 30.000 km, je však nutné použiť špeciálny syntetický olej s predĺženou trvanlivosťou (tzv. longlife  oleje). Niektoré vozidlá sú vybavené palubným počítačom, ktorý ich na nutnosť výmeny olej upozorní cca 1000 km pred vypršaním servisného intervalu. Rýchlosť opotrebenia oleja však závisí od mnohých faktorov - v prvom rade je to otázka kvality oleja, ale dôležitý je aj spôsob používania motorového vozidla, prevládajúci štýl jazdy konkrétneho vodiča a v neposlednom rade pravidelnosť údržby a kontrola hladiny oleja.

 

Na základe dlhoročných skúseností s výmenou oleja a pozorovania, v akom stave je motorový olej, ktorý vypúšťame z olejovej vane v prípade zanedbania včasnej výmeny oleja,  do poručujeme   nasledovné intervaly výmeny oleja (v závislosti na kvalitatívnej triede oleja a tiež v závislosti od spôsobu používania vozidla):

                   

Každodenná mestská

 prevádzka

 

(jazdy na krátke

 vzdialenosti, časté

 studené štarty alebo dynamický štýl jazdy na vysoké otáčky)         

Celoročná kombinovaná

 prevádzka

 

(striedavá prevádzka v meste a na dlhšie cesty, vyrovnaný štýl jazdy skúsených šoférov) 

Sezónna medzimestská

 prevádzka

 

(garážované vozidlo (najmä v zime), šetrný štýl jazdy na

 dlhšie vzdialenosti

 mimo mesta)

 

Minerálne

 oleje 15W-40              

10.000 km

12.000 km

13.500 km

 

Polysyntetické  oleje

 10W-40, 5W-40          

12.000 km

13.500 km

15.000 km

 

Syntetické oleje

 5W-40, 5W-30, 0W    

13.500 km

15.000 km

15.000 km

 

Syntetické oleje pre predĺžené intervaly          

17.000 km

20.000 km

25.000 km

 

 

Príručka údržby vášho vozidla takmer iste obsahuje informáciu, aký motorový olej výrobca motorového vozidla pre dané vozidlo odporúča.

 

Informácia spravidla obsahuje viskozitnú triedu SAE (10W-40, 5W-40, 5W-30 atď.) a aj normy ACEA alebo API. Minimálnu úroveň viskozitnej triedy a noriem je potrebné dodržať. Pri novších motoroch  môžete spravidla použiť olej s vyššou kvalitou. U starších motoroch však odporúčame zotrvať pri výmene oleja na rovnakej úrovni, akú mal olej, ktorý bol dlhodobo v motore používaný. Niektorí výrobcovia tiež majú vlastné normy (napr. VW group   alebo Ford ), ktoré je potrebné dodržať. Užitočný nástroj na vyhľadanie konkrétneho oleja, ktorý môže byť použitý v danom vozidle je na stránke:

 

http://www.shell.com/home/page/sk/shell_for_businesses/lube_match/app_lube_match_07082007.html

 

Ďalšie užitočné informácie o motorových olejoch sú na stránke

 

http://www.castrol.com/castrol/genericsection.do?categoryId=16004525&contentId=7041126

 

VZDUCHOVÝ A PEĽOVÝ FILTER

 

Vzduchový filter slúži na filtráciu vzduchu, ktorý nasáva spaľovací systém motora. Ak je vzduchový filter zanesený prachom, výkon motora klesá a spotreba paliva rastie. Starý a veľmi znečistený filter sa môže časom úplne rozpadnúť, čím stratí svoju funkciu. V tom prípade sa do motora môže dostať prach alebo piesok a hrozí vážne poškodenie a zadretie motora. Vzduchový filter sa preto mení spravidla každých 30.000 km, ale pri každej servisnej prehliadke je nutné filter kontrolovať. Vo vozidle, ktoré jazdí často v prašnom prostredí je potrebné vzduchový filter meniť častejšie. Kontrolujeme stav vzduchového filtra pri každom plnom servise a zákazník má možnosť sám posúdiť, či filter len prečistíme alebo vymeníme.

 

Väčšina vozidiel je vybavená peľovým filtrom. Ten slúži na filtráciu vzduchu privádzaného do kabíny vozidla vetraním, resp. kúrením. Až pri kontrole peľového filtra si vodič vozidla často uvedomí, aký prach by v aute dýchal bez peľového filtra. Peľové filtre sú tzv. papierové, alebo tzv. uhlíkové. Papierový filter zachytáva len mechanické nečistoty. Uhlíkový filter okrem prachu zachytáva aj pach a biologické nečistoty. Tieto filtre sú vhodné najmä pre alergikov. Rovnako, ako pri vzduchovom filtre, interval výmeny peľového filtra závisí od jeho skutočného znečistenia. Minimálne odporučenie  je každých 30.000 km alebo raz ročne, spravidla na jar.

 

CHLADIACA KVAPALIVA A OSTATNÉ NÁPLNE

 

Chladiaca kvapalina (alebo nemrznúca zmes) má niekoľko úloh. Najdôležitejšou je odvádzanie tepla z bloku motora do chladiča, kde sa prúdením vzduchu ochladzuje. Chladná voda cirkuluje späť do motora, aby ho ochladila. Kvapalina tiež plní úlohu ochrany gumových častí motora, najmä hadíc. Aby chladiaca kvapalina správne plnila svoju funkciu, musí mať dostatočne nízky bod mrazu a musí tiež obsahovať Aditíva , ktoré chránia kovové časti chladiaceho  systému pred koróziou a gumené časti pred starnutím a popraskaním. Každá chladiaca kvapalina časom stráca tieto vlastnosti, pretože prísady sa postupne odparia alebo zmenia svoje chemické zloženie. Preto je potrebné kvalitu chladiacej kvapaliny pravidelne kontrolovať - najmä pred zimou je veľmi dôležité premeranie bodu mrazu.

Odporúčame kompletnú výmenu chladiacej kvapaliny každé 2 roky. V súčasnosti sa používajú dva typy zmesí - G11 a G12. Ľahko sa dajú odlíšiť podľa farby: G11 je modrozelená a G12 je ružová. Napriek tomu, že niektorí výrobcovia povoľujú ich vzájomné miešanie, na základe dlhoročných skúseností neodporúča ich miešanie. Sú vyrobené na rozdielnej chemickej báze.

 

NÁPLŇ SERVO-RIADENIA A SPOJKOVÁ KVAPALINA

 

Tieto náplne sú spravidla spojené. Ide o istý druh hydraulického oleja, ktorý prenáša pohyb z pedála do spojky a z volantu na riadenie kolies. Nedostatok oleja v systéme sa najskôr prejaví škrípaním pri vytočení volantu v krajných polohách. Vážny nedostatok oleja môže spôsobiť úplnú nefunkčnosť posilňovača riadenia. Náplň  servo-riadenia  spravidla netreba pravidelne meniť, väčšinou stačí pri pravidelnej  servisnej prehliadke doplniť prirodzený úbytok kvapaliny. Kompletná výmena náplne je nutná v prípade servisných zásahov na hydraulike servoriadenia  , prípadne spojky.

 

BRZDOVÁ KVAPALINA

 

Brzdová kvapalina prenáša tlak z brzdového pedála na samotné brzdy vozidla. Kvalita brzdovej kvapaliny je preto veľmi dôležitá z hľadiska bezpečnosti a správneho fungovania vozidla. Najdôležitejším parametrom brzdovej kvapaliny je obsah vody a bod varu. Vysoký obsah vody a starnutie brzdovej kvapaliny spôsobuje znižovanie bodu varu. Pri dynamickejšej jazde, alebo pri jazde v kopcovitom teréne môže dôjsť k prehriatiu brzdového systému a zovretiu kvapaliny. V systéme sa vytvoria bublinky a tým sa výrazne zvýši stlačiteľnosť brzdovej kvapaliny. Prenos tlaku z brzdového pedálu na brzdy sa prudko zhorší a brzdy stratia svoju účinnosť. To môže mať tragické následky pre posádku vozidla a jeho okolie. Kvalitu brzdovej kvapaliny preto treba pravidelne kontrolovať. Výmena sa doporučuje  minimálne raz za 2 roky.

Vykonávame kontrolu brzdovej kvapaliny štandardne pri každom plnom servise, ale aj ako samostatnú doplnkovú službu. Výmena brzdovej kvapaliny nie je časovo náročná operácia a motoristi by nemali tento aspekt pravidelnej údržby vozidla zanedbať.

 

VÝMENA BRZDOVÉHO OBLOŽENIA

 

Všetky moderné vozidlá majú kotúčové brzdy na predných kolesách a mnohé vozidlá aj na zadných. Obidve hlavné časti kotúčových bŕzd - brzdové obloženie (platničky) aj brzdový kotúč, sa jazdením (a brzdením) opotrebúvajú. Rýchlosť opotrebenia závisí od spôsobu jazdy a tiež od kvality náhradných dielov. Niektoré vozidlá sú vybavené elektronickými  čidlami, ktoré vodiča upozornia na opotrebenie brzdového obloženia a nutnosť ich výmeny.

Nie je múdre zanedbať včasnú výmenu brzdového obloženia alebo kotúčov. Prílišné opotrebenie obloženia znižuje účinnosť brzdenia a môže spôsobiť trvalé poškodenie brzdového kotúča. Odďaľovanie výmeny brzdového obloženia tak potom vedie k oveľa vyšším nákladom spojeným s výmenou celého systému. Príliš zjazdený brzdový kotúč zas môže pri prudkom zabrzdení prasknúť, čím sa vážne naruší funkčnosť a bezpečnosť bŕzd.

Kontrola opotrebenia brzdového obloženia aj kotúčov je štandardnou súčasťou pravidelnej servisnej prehliadky. Pri výmene brzdového obloženia alebo kotúčov používame výlučne kvalitné značkové náhradné diely, ktorí dodávajú brzdové komponenty aj výrobcom automobilov do prvovýroby.

 

AUTOBATÉRIA

 

Väčšina z nás to už zažila - práve v najnevhodnejšej chvíli, v mrazivé zimné ráno, nám auto ani "nezakašle". Môžeme sa však tejto nepríjemnej skúsenosti vyhnúť - stačí si dať pred zimou skontrolovať autobatériu. U nás Vám premeriame štartovací výkon, prípadne dobíjanie batérie z alternátora a doplníme elektrolyt. V prípade rizika, že sa autobatéria ďalšej jari "nedožije", vám ponúkneme a namontujeme novú kvalitnú batériu