Svet brzdových kvapalín

 

Je to práve tá teplota, pre ktorú nemôžeme naplniť hlavný valček obyčajným motorovým olejom. Takýto olej by zväčšil svoj objem natoľko, že by po pár stlačeniach zablokoval brzdu. V chladných podnebiach by zase zhustol a postaral by sa o veľmi nepravidelnú prácu brzdy. Odpoveďou bol Polyglycol – kvapalina, ktorá je konzistentná za horúčavy aj v chlade a má schopnosť mazať pohyblivé piestiky a tesnenia. Brzdová kvapalina je oveľa komplikovanejšia ako to na prvý pohľad vyzerá.

Že čo je stabilizátor vlhkosti?

Skús si doma nasledovný pokus. Naplň pohár až po okraj kvapalinou DOT3 a polož ho vonku na nejakaký nenatieraný povrch. Za chvíľu začne kvapalina pretekať. To čoho si sa práve stal svedkom bola typická ukážka ako sa správa brzda pri poškodení. Prečo? Čítaj ďalej. Brzdová kvapalina nie je ako ostatné kvapaliny. Musí ostať stabilná pri vysokých teplotách, sprostredkovať mazanie pohyblivým častiam, musí tesniť celý systém a musí mať dostatočne nízku viskozitu pre rýchlu reakciu.

Poliglycol má na to správny profil. Nanešťastie glycol, alkoholový derivát, má jednu hnusnú vlastnosť. Absorbuje vodu. V odbornej terminológii je to stabilizátor vlhkosti; látka podporujúca zadržiavanie nečistôt. Toto nás privádza späť k nášmu experimentu. Prečo pohár pretiekol už po chvíľke čakania? Brzdová kvapalina absorbovala nečistoty z atmosféry do celého svojho objemu a zväčšila svoj objem. Schopnosť kvapaliny absorbovať nečistoty z atmosféry je príčinou 95% brzdových porúch.

Čo je vädnutie brzdy?

Používanie dvoch malých piestikov na zastavenie 400 rpm, 10-palcového kotúča hnaného 50 koňovým motorom produkuje teplo. Koľko tepla? Do 260 stupňov. Toto teplo je transferované cez brzdové platničky do brzdovej kvapaliny. Aj na perfektnom mieste (so žiadnou kontamináciou vody) sa môže brzdová kvapalina natoľko zohriať, že začne vrieť. Keď vrie odparuje sa do stlačiteľného plynu. Pri brzdení sa tento plyn stláča pred kvapalinou a ešte ak k tomu pripočítame vôľu na páčke, brzdové piestiky sa stlačia neskôr. Možno až príliš neskoro! Brzdy sa stávajú „kašovité“, páčka sa stáva chabou a zákruta sa približuje tak rýchlo. Zlé správy! Maj na pamäti, že kvapalina bola kontaminovaná vodou. Ak si dával na fyzike pozor vieš, že voda vrie pri 100 stupňoch, oveľa nižšej teplote ako brzdová kvapalina. Keď sa voda dostáva do kvapaliny znižuje bod varu a zapríčiňuje „vädnutie“ brzdy ešte skôr.

Táto dilema je známa ako upchanie vedenia výparmi. Výstižnejší termín by bol parové vädnutie, keď plyn produkovaný vrením kvapaliny môže dosiahnuť bod kedy zablokuje brzdu motocykla. Ako sa tam dostane voda? Hydraulický systém je utesnený, tak kadiaľ vojde voda? Je veľmi veľká pravdepodobnosť, že kvapalina už bola kontaminovaná vodou predtým ako ňou bola brzda naplnená. Alebo sa tam dostala keď bola nádržka na brzde otvorená. Je to tiež možné, keď sa vťahuje hlavný piestik späť. Lacné brzdové kvapaliny sú natoľko hygroskopické (pohlcujúce vodu), že výrobcovia museli začať používať teflónové brzdové hadice, aby sa nevsakovala voda ako sa to stávalo cez klasické gumené hadice.

Čo je DOT?

DOT je skratkou pre Department of Transportation (oddelenie prepravy). DOT má na starosti aj reguláciu kvapalín a monitoruje kvalitu brzdových kvapalín, ktoré sa predávajú. DOT kritériá sú tak prísne, že v USA sú iba tri spoločnosti, ktoré vyrábajú voľne predajnú brzdovú kvapalinu. Bez ohľadu na to aké meno výrobcu je na obale (pokiaľ je to americkej výroby), môžeš mať na mysli mená ako Dupont, Dow, alebo Union Carbide. Európa má tiež troch výrobcov.

Čo je „mokrý“ bod varu?

Výrobcovia brzdných kvapalín, ktorí sú na svoje výrobky hrdí uvádzajú mokrý aj suchý bod varu. Suchý bod (je to vyššie číslo) je vtedy, ak je kvapalina v perfektnom stave. Mokrý je keď je plne kontaminovaná. Čím vyšší je mokrý bod varu, tým menšia schopnosť absorbovať vodu.

Čo sú to „CINITASTOKES“?

Viskózna odolnosť kvapaliny je testovaná v horúcich aj chladných podmienkach a je meraná v „cinitastokesoch“ (cst). Nižšie cst indikuje nižšiu viskozitu. Takéto kvapaliny sú citlivejšie na prenos energie od hlavného piestika. Toto je dobré, pretože kvapaliny s vyššou viskozitou sú v transfere energie pomalšie.

Čo je DOT 3?

Najbežnejšia DOT3 patrí najlacnejším a najmenej výkonným kvapalinám, ktoré sa vyrábajú. Výnimkou je Maxima DOT 3 550 so suchým bodom varu

Základ: Syntetický Polyglycol

Suchý bod varu: min. 205 stupňov

Mokrý bod varu: min. 140 stupňov

Viskozita: pri -4,4 stupňa -1500 cst.

Kompatibilita: DOT 4 & 5.1.

Farba: jantárová až čistá

Čo je DOT 4?

Väčšina DOT 3 kvapalín spĺňa požiadavky aj pre DOT 4 a naopak. (no napríklad Modul Racing Brake Fluid 600, má neuveriteľne vysoký suchý bod varu 307°C a mokrý bod varu 216°C). Motul 600 prekračuje DOT 3 viskozitu 1500 cst dvomi percentami, aby mohol byť takto značený.

Základ: Syntetický Polyglycol

Suchý bod varu: min. 230 stupňov

Mokrý bod varu: min. 155 stupňov

Viskozita: 1800 cst.

Kompatibilita:: DOT 3 & 5.1.

Farba: jantárová až čistá

Čo je DOT 5?

Kvapalina DOT5 s vysokými bodmi varu bola obľúbená v 80-tych rokov (teraz ju špecifikuje iba Harley-Davidson). Až sirupovo vyzerajúca kvapalina spôsobovala pohromu ak sa do nej dostala voda, alebo vzduch.

Keďže kvapalina nedovoľovala plávať bublinkám na povrchu v rezervnej nádržke, nežiadúci vzduch sa rozšíril do celého systému (reakcia na páčku bola veľmi mľandravá). Na rozdiel od polyglycolových kvapalín, silikónové kvapaliny neabsorbujú vodu. Voda sa v tomto prípade zvyčajne usadí v spodnej časti hydrauliky pri brzdovom strmeni. To znamená, že bod mokrého varu rezignuje veľmi rýchlo a v tomto mieste sa generuje nadmerné teplo. Ak sa to včas neodstráni, strmeň môže korodovať.

Základ: silikón

Suchý bod varu: min. 260 stupňov

Mokrý bod varu: min. 180 stupňov

Viskozita: 900 cst.

Kompatibilita: DOT 5

Farba: purpurová

Čo je DOT 5.1?

Európska kvapalina sa vytvorila vďaka rýchlo sa vyvíjajúcemu systému ABS. DOT 5.1 je najredšia polyglycolová kvapalina a ponúka najlepšie viskózne vlastnosti. Taktiež má najvyšší mokrý bod varu zo všetkých polyglycolových kvapalín.

Základ: Syntetický Polyglycol

Suchý bod varu: min. 270 stupňov

Mokrý bod varu: min. 191 stupňov

Kompatibilita: DOT 3 & DOT 4.

Farba: jantárová

Čo používajú továrenské stroje?

Napriek tomu, že všetky tímové motorky Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha and KTM používajú tie najlepšie kvapaliny, môžete očakávať, že motorka, ktorú ste si práve kúpili má najlacnejšiu DOT 3 kvapalinu. Najlepšie urobíte, ak po zabehnutí stroja ju nahradíte „racingovou“ DOT 3, 4, alebo 5.1 kvapalinou.

Tu je niekoľko tipov, ktorých sa treba držať, keď sa s tým budete zaoberať:

(1) Kvapaliny s vysokým suchým b.v. a nízkym mokrým b.v. musia byť často menené.

(2) Korektná výmena kvapaliny znamená kompletné naplnenie celého systému.

(3) Miešaním novej kvapaliny so starou okamžite znižuješ bod varu novej kvapaliny.

(4) Kvapaliny s vyšším mokrým b.v. vydržia dlhšie aj keď ich kontaminácia bude veľká, no nie je múdre držať ju v systéme dlhšie ako 6 mesiacov.

(5) Okamžite odstráň kvapalinu, ktorá sa dostala na kotúč, alebo brzdové platničky.

(6) Utesni nádobu s kvapalinou ihneď po použití, aby sa donej dostalo čo nejmenej nečistôt.