Zazimovanie motocykla

 

Slniečko sa schovalo na druhú stranu Zeme a po roku opäť prichádza pre motorkárov nepríjemná časť roka, keď väčšina z nás odstaví motorku k zimnému spánku. Ako motorku uložiť, aby na štarte novej sezóny nenastali zbytočné komplikácie, sme zhrnuli do niekoľkých základných bodov.

Motor:

Motor je vhodné pred zazimovaním naštartovať na prevádzkovú teplotu a mali by sme vymeniť olej. Olej počas prevádzky zvyšuje svoju kyslosť, ktorá nepôsobí dobre na diely motora. Pri dlhšom odstavení motora (nad 6 mesiacov) je vhodné streknúť do valcov cca 10ml oleja a bez sviečok v motore preštartovať. Na jarné uvedenie do prevádzky je potrebné olej nekať vystriekať otvormi na sviečku, inak hrozí poškodenie (po dlhšom státí, olej pretečie cez krúžky do skrine). Časti výfuku sú tepelne namáhané a to sa negatívne odrazí na odolnosť proti korózii. Veľká časť motoriek má však výfukovú sústavu z nerezu, titánu, hliníka, kde je ochrana nástrekom riedkym olejom zbytočná. Vhodné je napr. nastriekať skrutky a príruby výfuku v hlave valca vysoko teplotným mazivom (Cu-spray, Teflon spray)

Palivová sústava:

Benzín starne tým spôsobom, že sa z neho odparia ľahké frakcie potrebné predovšetkým pre štart motora, zvetraný benzín potom napáda aj gumové tesnenia. Z karburátorov je preto vhodné vypustiť palivo (pri odstavení nad 2 mesiace) a vypnúť prívod paliva z nádrže. Kto má kohútik s polohami ON, RES, a PRI tak ho treba dať na pozíciu ON, kto má kohútik s polohami ON, OFF tak kohútik musíme dať na OFF.

Vnútorná ochrana nádrže je od výroby dobrá, ale pri akomkoľvek zásahu (narazenie nádrže) sa táto ochrana zničí a nádrž môže začať korodovať. Táto hrdza potom robí veľké problémy v palivovom systéme. Vo všetkých prípadoch je vhodné mať nádrž skôr plnú.

Prevádzkové kvapaliny:

U motorov s vodným chladením je nutné mať istotu v odolnosti kvapaliny proti mrazu. Jej prípadné zmrznutie môže znamenať rozobratie a kontrolu motora a rozhodne niekoľkonásobne väčšie výdavky, ako čo stojí 2 litre novej náplne s výmenou. Buď chladiacu kvapalinu vymeníme (štandardný interval 2 roky), alebo si ju necháme v servise zmerať. Je tu ale aj možnosť urobiť si test doma v mrazničke. Bežne používaná kvapalina má bod tuhnutia -25 ° C. Ak by sme chceli na novú sezónu novú brzdovú kvapalinu (má sa meniť každé 2 roky) je rozumnejšie to ponechať na jar. Výmena pred zimou však nie je vôbec na škodu. Motorku vo finále zakryjeme priedušnou plachtou, ktorá nezachytáva vlhkosť. Ak použijeme menej priedušnú plachtu určenú pre motorky, tak by to nemalo byť v mieste s veľkými výkyvmi teplôt. Výfuky je vhodné upchať.

Akumulátor:

Akumulátor odpojíme od motorky a uskladníme v mieste s malým kolísaním teploty a to v rozsahu teplôt 7-15 ° C. Nesmie v žiadnom prípade byť vystavený mrazu (menšie nabitie akumulátora = menšia odolnosť proti mrazu) a nabíjať by sa mal cca po 3 týždňoch. Pri nesprávnej údržbe dochádza k nenapraviteľnému poškodeniu dosiek a akumulátor automaticky stráca svoju kapacitu.

Pneumatiky:

Motorku odstavíme na hlavný stojan a ak ho nemá, tak cca raz za 2 týždne s motorkou pohneme, aby neboli pneumatiky zaťažené na jednom mieste. Tlak v kolesách strážime na hodnote predpísanej výrobcom. Nízky tlak a zaťaženie pneumatiky vlastnou váhou motorky spôsobí jej deformáciu, prípadne aj praskliny.

Konzervácia moto dielov:

Veľká časť dielov na motorke podlieha pôsobeniam okolitého vzduchu a predovšetkým vzdušnej vlhkosti. Pri dlhšom odstavení je vhodné tieto diely rozumne nakonzervovať. Je potrebné na zimu motorku umyť od nánosov blata, mušiek, odskočeného oleja z reťaze a pod. Lak ošetríme voskom, chrómované diely, leštený hliník naleštíme vhodnými prípravkami a namažeme reťaz. Aby reťaz bola funkčná je potrebné aby mazivo bolo aj vo vnútri spojov reťaze, ale pre udržanie vzhľadu je u niektorých povrchových úprav nutné použiť mazivo aj na doštičky reťaze.

Môžeme použiť buď priamo mazivo na reťaz, alebo pre túto povrchovú konzerváciu aj akýkoľvek riedky olej (napr. WD40).

Vyvarujte sa mazaniu brzdových kotúčov a bubnov. Korózia sa môže objaviť na kotúčoch staršej výroby, ale ani tam nemôžeme použiť žiadne mazivo k ochrane. Pri prevádzke motorky v zimnej sezóne, kedy sa solia cesty, je potrebné motorku po príchode domov umyť, aj keď je suchá. Nalepená soľ pôsobí silne korozívne v reakcii so vzdušnou vlhkosťou.

Štartovať či neštartovať:

Z každoročných diskusií sa vedú spory či "štartovať, alebo neštartovať" motorku cez zimu. Necítime sa na to, aby sme rozuzlili tento gordický uzol, ale uvedieme Vám niektoré fakty. Obidve možnosti majú totiž svoje úskalia a ani jeden spôsob sa nijak fatálne na životnosti vašej motorky nepodpíše. Ak máme čerstvý olej a motorka nie je v mieste veľkého kolísania teplôt, tak nie je potrebné vykonávať štarty z dôvodu obnovenia olejového filmu.

Štartovanie za zimného obdobia so sebou často prináša prísun vlhkosti do motora a výfuku, ktorá následne napáda povrch. V tejto otázke je rozhodnutie na každom zvlášť. Rovnako málokto odolá naštartovanej motorke a ak to počasie čo len trochu dovolí, idete aspoň na krátku prechádzku, na ktorej zimu prebije hrejivý pocit a tešenie sa na jar.

Ak je na motorke potrebný väčší zásah zo strany servisu je dobré tieto problémy riešiť v pokoji cez zimu a nie v apríli, kedy doslova všetky servisy praskajú vo švíkoch a zákazky nezvládajú plniť v stanovených termínoch.