Technika pruženia

 

Postup:

1. Postav motorku na stojan (zadné koleso sa nesmie dotýkať podlahy)

2. Zmeraj vzdialenosť osi zadného kolesa po bod na hrane zadného blatníka podľa obrázku a zaznamenaj si vzdialenosť (a)

Meranie nezaťaženej motorky

3. Zlož motorku zo stojana a v nezaťaženom stave zmeraj pokles v rovnakých bodoch. Mal by byť 35mm. Ak je menší, povoľ nastavovací krúžok na pružine, ak je väčší pritiahni ho.

4. Následne si sadni na motorku v plnej výstroji, daj obe nohy na stúpačky a zmeraj vzdialenosť (b)

Meranie zaťaženej motorky

Výsledný rozdiel a-b musí byť v intervale 90-100mm. Ak je rozdiel väčší, treba tvrdšiu pružinu. Ak je menší, treba mäkšiu.

SPÄTNÝ ÚTLM TLMIČA (REBOUND)

Riadi rýchlosť vracania sa do polohy (b) pri dopade zo skoku, alebo náraze na prekážku. Ak je nastavený narýchlo, zadok motorky bude driblovať ako basketbalová lopta. Ak je príliš pomalý, pri najbližšom návrate do kľudovej polohy sa nevráti do správnej polohy (nazýva sa to „packing“) a náraz prenáša do celej zadnej stavby.

Nastavovanie spätného útlmu

Otáčaním skrutky v smere hodinových ručičiek sa rýchlosť spätného útlmu zníži, otáčaním opačne sa rýchlosť zvýši. Prejdi si sériu za sebou idúcich skokov (najlepšie nejakú roletu). Ak cítiš, že ti zadok nakopáva, máš nastavený príliš rýchly spätný útlm. Ak dostávaš od zadnej stavby tlmené údery, spätný útlm je veľmi pomalý. Zvyšovanie rýchlosti spätného útlmu mierne zvýši aj kompresiu.

KOMPRESIA PRI POMALOM STLÁČANÍ (LOW-SPEED COMPRESSION)

Nastavovanie kompresie pri pomalom stláčaní

Nastavuje sa pomocou skrutky pre plochý skrutkovač a meria sa podľa počtu kliknutí počas chodu. Nízke rýchlosti tlmičového hriadeľa sú generované roletami, dopadmi z lavíc a väčšiny skokov. Otáčaním nastavovacej skrutky dovnútra sa tvrdosť pri nárazoch zvýši, otáčaním naopak sú nárazy mäkšie. Rozsah nastavenia sa líši podľa značky, ale bežne je to 25 klikov z plne zakrútenej polohy.

KOMPRESIA PRI RÝCHLOM STLÁČANÍ (HIGH-SPEED COMPRESSION)

Nastavovanie kompresie pri rýchlom stláčaní U väčšiny moderných tlmičov sa nastavuje šesťhranným otočným segmentom a meria sa počtom otáčok od plne zakrútenej polohy. Nespájaj si rýchlu kompresiu s rýchlosťou motocykla. Termín rýchla kompresia je spojený s rýchlosťou pohybu hriadeľa tlmiča. Vysoké rýchlosti tlmiča sa dosahujú pri skokoch s ostrými hranami, dopadmi na rovinu a pri odrazoch z lavíc a iných skokov.

Zatočením šesťhranu smerom dovnútra sa kompresia zvýši a naopak zníži pri otočení smerom von. Zadný tlmič si vyžaduje pravidelnú výmenu oleja asi po 40 motohodinách. Je naplnený dusíkom pod tlakom 12,5 atmosféry, ktorý prostredníctvom membrány pôsobí na hladinu oleja. Výmenu oleja ako aj plnenie dusíkom nechajte výlučne na odborný servis. Inak sa to môže skončiť zranením, alebo poškodením tlmiča.

Ako pracujú predné tlmiče a ako si ich nastaviť. Na rozdiel od zadného tlmiča, je relatívne jednoduché si predné tlmiče zostaviť v domácich podmienkach.

Predné tlmiče ponúkajú 4 spôsoby nastavenia:

(1) Kompresia – nastavuje sa klikacou skrutkou

(2) spätný útlm – klikacia skrutka

(3) Tvrdosť pružiny – jej výmena

(4) Výška hladiny oleja – pridávaním, alebo uberaním jeho množstva Ak raz pochopíš ako tieto tlmiče pracujú, budeš schopný si ich nastaviť samostatne.

TVRDOSŤ PRUŽÍN Väčšina výrobcov ponúka v sérii pomerne vysokú hladinu oleja v kombinácii s mäkkou pružinou. Je to marketingový ťah, kedy s jednými tlmičmi môžu fungovať malí aj veľkí jazdci (myslí sa fyzická veľkosť). Keď to ale myslíš s jazdením skutočne vážne, treba si zadovážiť správne pružiny pre tvoju hmotnosť, jazdecký štýl a charakter trate akú jazdíš. Ak si nútený otočiť kompresnú klikaciu skrutku na doraz, aby si zabránil častému chodeniu tlmičov na doraz, potrebuješ tvrdšie pružiny. Iba malí jazdci budú vždy chcieť mäkké pružiny.

Pružiny predných teleskopov Kontrola predpätia pružín:

1. Postav motorku na stojan tak, aby sa predné koleso nedotýkalo podlahy a zmeraj celkovú dĺžku tlmiča (a).

2. Postav motorku na kolesá a zmeraj dĺžku tlmiča bez jazdca – rozdiel má byť v rozsahu 20-40mm. Ak je pod 20mm treba znížiť predpätie pružiny. Ak je nad štyridsať, pružina môže byť už unavená a môžeme zvýšiť jej predpätie podložkami, alebo treba novú pružinu.

3. Na motorku si sadne jazdec v plnej výstroji s oboma nohami na stúpačkách a zmeria sa dĺžka vidlice (b).

Rozdiel a-b by mal byť v intervale 75-85mm. Ak je menší ako 75mm, potrebuješ mäkšiu a ak väčší ako 85mm, potrebuješ tvrdšiu pružinu. Výber vhodnej tvrdosti pružín: Tvrdosť sa udáva v kg/mm. Bežne sa robia pružiny tvrdosti 0,36-0,50kg/mm. Napr. Na stlačenie pružiny s lineárnou charakteristikou o tvrdosti 0,41kg/mm o 10mm treba závažie o hmotnosti 4,1kg.

Pružiny s progresívnou charakteristikou majú premenlivú tvrdosť podľa zaťaženia dosiahnutú premenlivým stúpaním závitov.

SPÄTNÝ ÚTLM (REBOUND)

Nastavovanie spätného útlmu

Tak ako u zadného tlmiča, aj tu určuje rýchlosť vracania sa do pôvodnej polohy po prekonanom náraze. Ak je príliš rýchly, bude ti rozhadzovať predok ako „divá sviňa“. Keď je moc pomalý, nastáva packing. V smere hodinovým ručičiek sa rýchlosť spätného útlmu znižuje, v protismere zvyšuje. Umiestnenie nastavovacej skrutky záleží od ročníka a značky tlmičov - orientujte sa podľa skratiek REB a COMP. KAYABA a staršie WP majú obyčajne nastavenie spätného útlmu navrchu, Showa naspodku (na Yamahe YZ250 2007 je rebound takisto naspodu), toto si však potvrďte v príslušnom manuáli alebo na internete.

VÝŠKA HLADINY OLEJA (OIL LEVEL)

Tlmiče sú naplnené olejom nielen kvôli mazaniu vnútorných častí, riadeniu tlmenia podľa jeho viskozity, ale aj kvôli vytváraniu tlaku na vzduchom naplnený priestor v nohách vidlice. Pokiaľ nie sú tlmiče úplne naplnené olejom, vzduch vytvára sekundárne pruženie. Takto stlačený vzduch vytvára odpor voči ponáraniu tlmiča až na doraz.

Tlmičový olej a odmerka Zmenou hladiny oleja je možné meniť efekt vzduchovej pružiny, a tiež v akej polohe sa má tento efekt prejaviť. Vysoká hladina zabráni chodu tlmičov na doraz, no zhorší správanie sa v stredných polohách. Nízka zlepší prejazd nerovností trate, ale prejaví sa dorazmi po skokoch. Cieľom je dosiahnuť výšku oleja perfektnú pre oba prípady. Výška sa meria v mm od hladiny oleja po vrch nohy tlmiča s vybratými pružinami a pri úplnom stlačení tlmiča. Zmenou viskozity tlmičového oleja sa tiež zmení charakteristika tlmenia. Bežne sa vyrábajú oleje s hodnotou viskozity 2,5; 5; 10; 15. Tlmičový olej je nesmierne namáhaný pretláčaním malými otvormi cez prvky vidlice. Jeho životnosť je pri závodnom jazdení cca 15-20mth. Počas jazdy narastá v tlmičoch vnútorný tlak. Tento tlak je nežiadúci. Preto je potrebné z času načas povoliť skrutky na vrchu tlmičov, ktoré slúžia k ich odvzdušneniu.

KOMPRESIA (COMPRESSION) Nastavenie kompresie

Jej nastavenie by sa malo nachádzať na opačnej strane tlmiča ako je umiestnené nastavenie spätného útlmu. Otáčaním dovnútra vytvárame tvrdší charakter útlmu a naopak. Treba mať na pamäti, že nastavenie kompresie ovplyvňuje správanie tlmiča od stredných polôh. Ak sú tlmiče často na doraze, treba nastavovaciu skrutku pootočiť smerom dnu. Ak nevyužívajú celý potenciál zdvihu, treba ju povoliť. Každopádne, ak tlmiče sú tvrdé už v prvej polovici zdvihu, nastavenie kompresie už moc na tom nezmení.  Poznámka: Vždy sa v prvom rade riaď podľa manuálu k motocyklu vydaného výrobcom. Nie všetky hodnoty uvedené v článku môžu byť vhodné aj pre tvoj motocykel. Princíp ich výpočtu však ostáva rovnaký. Veľa zdaru...